Targi Kultury i Promocji Miast i Regionów Poloniada 2014

Kilka słów o realizacji

Poloniada 2014, to wielopłaszczyznowy projekt, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie możliwości rozwoju współpracy pomiędzy polskimi samorządami, a mediami, sponsorami, fundacjami, czy firmami dostarczającymi usługi dla wydziałów promocji i kultury.

Kluczowym wydarzeniem projektu były Targi Kultury i Promocji Miast i Regionów, które odbyły się w dniach 14-16 marca 2014 r.

Wzięliśmy udział w tej unikalnej imprezie jako wystawca, prezentując nasze technologie i proponowane przez nas rozwiązania na naszym stoisku, a także jako firma obsługująca imprezę od strony wizualnej oraz zapewniająca realizację wideo podczas wszystkich dni eventu, a także gali kogutów.

Projekt Poloniada jest jedyną na Polskim rynku platformą, która pozwala spotkać się instytucjom i firmom z odbiorcami jakimi są urzędy i gminy. Wielu z gości imprezy, z którymi nawiązaliśmy kontakt podczas paneli dyskusyjnych zauważało, że tradycyjne imprezy targowe wyczerpały swoje możliwości i nie spełniają już swoich zadań, szczególnie biorąc pod uwagę koszty jakie trzeba ponieść przy imprezie targowej.

Zobacz film z tej realizacji

Zobacz zdjęcia z tej realizacji